Ouderbijdrage

De Nutsschool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dat betekent dat de school een ouderbijdrage mag vragen voor extra activiteiten en andere zaken, die niet tot het primaire onderwijs behoren. Op onze school betekent dat extra groeps- en vakleerkrachten, een interne remedial teacher, excursies, meer computers en eerdere vervanging van leermethodes. De ouderbijdrage is door het schoolbestuur vastgesteld op € 350,00 per kind per schooljaar. Indien ouders niet in staat zijn de ouderbijdrage te voldoen, kan bij het bestuur een gemotiveerd verzoek worden ingediend ter tijdelijke dispensatie.Voor de betaling van bovengenoemde vrijwillige bijdrage ontvangt u van de 'Vereniging Nutsschool Wassenaar' een verzoek tot automatische incasso. De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden betaald. Bij vertrek tijdens het schooljaar van een leerling wordt geen restitutie van de ouderbijdrage gegeven, tenzij de directie van de school de ouders/verzorgers heeft geadviseerd de leerling tussentijds van school te laten veranderen. In dat geval volgt teruggave voor het resterende deel van het schooljaar.