Het Schoolbestuur

Voorzitter Armand Hoftijzer
Penningmeester André Spruit
Secretaris Muriel Verhees
Lid John van Beers
Lid Evelien Melzer

 

Leden van de Commissie van Toezicht

Arthur van Eekelen
Michael Hoekstra
Mathijs Tacken
 

Leden van de Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:
Gerald Verweij
Roderick Potjer
Personeelsgeleding:
Conny van Dongen
Kim van der Meer