Het Schoolbestuur

Voorzitter Armand Hoftijzer
Penningmeester Maarten Bijnen
Secretaris Muriel Verhees
Lid Cécile Krikke
Lid André Spruit

Leden van de Commissie van Toezicht

Arthur van Eekelen
Michael Hoekstra
Mathijs Tacken

Leden van de Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:
Gerald Verweij
Roderick Potjer
Personeelsgeleding:
Conny van Dongen
Kim van der Meer