Visie

De Nutsschool is een neutrale bijzondere school. Met het thema "Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede" werd onze school bijna 70 jaar geleden opgericht. Nog steeds heeft de school de oude uitgangspunten van toen hoog in haar vaandel.  We streven als school naar een hoog cognitief niveau en bewaken dit door regelmatige toetsing. Doelstelling is altijd kinderen in acht opeenvolgende jaren de school met goede resultaten te laten afronden. Met het taaksysteem- dagtaken in de lagere en weektaken in de hogere groepen- willen we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid eigen maken. Het onderwijsprogramma bevat echter niet alleen basisvaardigheden en elementaire kennis. Naast de reguliere lesstof nemen expressie, creativiteitsonderwijs en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen een belangrijke plaats in. Wij vinden dit een onmisbaar aspect binnen de totale persoonlijke ontwikkeling van een kind. Wij proberen ouders op verschillende manieren bij onze school te betrekken. Dit gebeurt op bestuurlijk niveau, maar ook bij diverse activiteiten binnen en buiten de school.

Geschiedenis

De school is door een aantal ouders opgericht in 1951. In eerste instantie werd er in verschillende woonhuizen lesgegeven en halverwege de jaren '50 werd het schoolgebouw op de Zijllaan betrokken.

 Een vlucht vogels

Waar gaan die vogels naar toe, waar staan ze voor? Al vanaf 1963 hangen deze vogels in de school. Ze vliegen in en weer uit. De eerste vogels zijn eenden, die afremmen op het water. De laatste vogel die de school uitvloog was een grote reiger. Ze symboliseren onze kinderen, die allemaal op hun eigen manier waardevol zijn en hun eigen capaciteiten hebben.

Een nieuwe vlucht

Sinds januari 2006 heeft de school een facelift gekregen. Een nieuwe etage is op de school gebouwd. Dit geeft de school meer mogelijkheden om goed les te geven. De zogenaamde "Muts op de Nuts".

Het pedagogisch Klimaat

De leerling neemt een centrale positie in. De omgang tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling moet geschieden op basis van wederzijds respect. Wij willen de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven. Hierbij gaan wij ervan uit dat de leerling de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. 

Een kind leert op school. Het klimaat op school wordt uiteraard mede bepaald door het leren. Maar er gebeurt meer op school. Er wordt geleefd! Het kind verkeert in leefsituaties, ook op school. De sfeer op school bepaalt of het daar fijn is om te leven en te leren, een leefklimaat met een pedagogische lading. Er wordt geleefd onder begeleiding van een volwassene, die een doel voor ogen heeft, namelijk met het kind op weg naar de volwassenheid. Doelgericht lesgeven heeft met het leefklimaat te maken. Het pedagogische leefklimaat is een bepalende factor voor de manier waarop geleefd wordt. Vindt het kind het fijn om te leren? Heeft het kind het gevoel dat het zelf iets kan? Een leerkracht, die doelgericht wil lesgeven, zal zorg aan het leefklimaat moeten besteden. Anders kunnen zijn of haar - nog zo goede - bedoelingen wel eens een ander effect hebben dan beoogd.