Overblijven

De pauze voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 is vijf kwartier. De kinderen kunnen op school, in de eigen klas met de eigen leerkracht overblijven.De pauze voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 duurt drie kwartier. Ook deze kinderen kunnen in de eigen klas overblijven. Tijdens het overblijven gaan de kinderen ook naar buiten als het weer het toelaat. De jongste en de oudste groepen spelen nooit tegelijkertijd op het schoolplein. 

Kosten Overblijven op jaarbasis:
€ 110,- voor 3 à 4x overblijven per week.
€ 55,- voor 1 à 2x overblijven per week.