Jaarkalender schooljaar 2018-2019

Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen gedurende het schooljaar!

Bent u aangemeld bij Social Schools? Dan ontvangt u wekelijks de actuele evenementen van de daarop volgende week.

2018

Augustus

27 Eerste schooldag

September

3 Informatieavond groep 5 t/m 8

6 Informatieavond groep 1 t/m 4

21 Dansproject ‘Holland danst’

26 Postzegelactie groep 7

Oktober

17 Lijnbaltoernooi groep 6

22 t/m 26 Herfstvakantie

November

6-7 Mondelinge verslagavond groep 1 t/m 8 (geen rapport)

10 Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij

16 Techniekdag

December

5 Sinterklaasviering (ouders kinderen groep 1 t/m 4 welkom)

20 Kerstviering kinderen+borrel op schoolplein voor ouders (avond)

21 School start 9:45 uur, ‘s middags vrij

24/12 t/m 4/1 Kerstvakantie

2019

Januari

23 Studiedag, groep 1 t/m 4 vrij

? Schaakkampioenschappen Wassenaar

25 Zwemwedstrijden Wassenaar groep 3 t/m 8

Februari

7 Schaatsen groep 5 t/m 8

8 Verslagen mee

18+19 Verslagavonden groep 1 t/m 8

Regionale schaakkampioenschappen halve finale

EHBO examen groep 8

22/2 t/m 1/3 Voorjaarsvakantie

Maart

7+8 Schoolfotograaf

20 Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij

Regionale schaakkampioenschappen finale

April

12 Koningsspelen, kinderen ’s middags vrij

16 t/m 18 Cito-eindtoets groep 8

Theoretisch verkeersexamen groep 7

19/4 t/m 3/5 Pasen/Meivakantie

Mei

22 Voetbaltoernooi groep 8

30-31 Hemelvaart

Juni

10 Pinksteren

19 Slagbal/Beeball-toernooi groep 7

28 Verslagen mee

Praktisch verkeersexamen groep 7

NK schaken onderbouw

Juli

4 Musical groep 8

8+9 Verslagavonden groep 1 t/m7

10 ALV

12 Eindfeest

17 Excursie toekomstige groep 3

19 ’s Middags vrij, start zomervakantie

22/7 t/m 30/8 Zomervakantie