Jaarkalender schooljaar 2017-2018

2017

Augustus

21 Eerste schooldag

28 Informatieavond groep 5 t/m 8

31 Informatieavond groep 1 t/m 4

September

15 Dansproject

27 Postzegelactie groep 7

27 Studiedag onderbouw, groep 1 t/m4 vrij

Oktober

11 Lijnbalwedstrijden groep 6

16 t/m 20 Herfstvakantie

30 t/m 31 Mondelinge verslagavond groep 1 t/m 8 (geen rapport)

November

8 Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij

10 Techniekdag

December

5 Sinterklaasviering (ouders kinderen groep 1 t/m 4 welkom)

5 ’s Middags vrij

21 Kerstviering kinderen (avond)

22 School start 9:45 uur, ‘s middags vrij

25/12 t/m 5/1 Kerstvakantie

2018

Januari

25/12 t/m 5/1 Kerstvakantie

20 Schaakkampioenschappen Wassenaar

26 Zwemwedstrijden Wassenaar groep 3 t/m 8

Februari

2 Verslagen mee

8 Schaatsen groep 5 t/m 8

12 t/m 13 Verslagavonden groep 1 t/m 8

17 Regionale schaakkampioenschappen halve finale

EHBO examen groep 8

23 ’s Middags vrij

26/2 t/m 2/3 Voorjaarsvakantie

Maart

26/2 t/m 2/3 Voorjaarsvakantie

8+9 Schoolfotograaf

14 Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij

18 Regionale schaakkampioenschappen finale

30/3 t/m 2/4 Paasvakantie

April

30/3 t/m 2/4 Paasvakantie

11 Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij

12 Theoretisch verkeersexamen groep 7

17 t/m 19 Cito-eindtoets groep 8

20 Koningsspelen, kinderen ’s middags vrij

27/4 t/m 11/5 Meivakantie (incl. Koningsdag en hemelvaart)

Mei

27/4 t/m 11/5 Meivakantie (incl. Koningsdag en hemelvaart)

21 Pinksteren

22 t/m 25 mei Vlielandweek groep 8

30 Voetbalwedstrijden groep 8

Juni

2 en 9 NK schaken Bovenbouw

13 Slagbal/Beeball-wedstrijden groep 7

16 NK schaken onderbouw

22 Verslagen mee

28 Musical groep 8

Praktisch verkeersexamen groep 7

Juli

2 t/m 3 Verslagavonden groep 1 t/m7

4 ALV

6 Eindfeest

11 Excursie toekomstige groep 3

13 ’s Middags vrij, start zomervakantie

16/7 t/m 24/8 Zomervakantie