Jaarkalender schooljaar 2018-2019

Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen gedurende het schooljaar!

Bent u aangemeld bij Social Schools? Dan ontvangt u wekelijks de actuele evenementen van de daarop volgende week.

 

2018

Augustus

27    Eerste schooldag

 

September

3     Informatieavond groep 5 t/m 8

6     Informatieavond groep 1 t/m 4

21     Dansproject ‘Holland danst’

26     Postzegelactie groep 7

 

Oktober

17     Lijnbaltoernooi groep 6

10     Studiedag onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij

22 t/m 26     Herfstvakantie

 

November

5-6     Mondelinge verslagavond groep 1 t/m 8 (geen rapport)

16     Techniekdag

 

December

5     Sinterklaasviering (ouders kinderen groep 1 t/m 4 welkom)

20     Kerstviering kinderen+borrel op schoolplein voor ouders (avond)

21     School start 9:45 uur, ‘s middags vrij

24/12 t/m 4/1    Kerstvakantie

 

2019

Januari

23    Studiedag, groep 1 t/m 4 vrij

?    Schaakkampioenschappen Wassenaar

25    Zwemwedstrijden Wassenaar groep 3 t/m 8

 

Februari

7    Schaatsen groep 5 t/m 8

8     Verslagen mee

18+19    Verslagavonden groep 1 t/m 8

17    Regionale schaakkampioenschappen halve finale

           EHBO examen groep 8

20/2 t/m 1/3     Voorjaarsvakantie

 

Maart

7+8    Schoolfotograaf

31    Regionale schaakkampioenschappen finale

 

April

12     Koningsspelen, kinderen ’s middags vrij

16 t/m 18     Cito-eindtoets groep 8

 4   Theoretisch verkeersexamen groep 7

19/4 t/m 3/5     Pasen/Meivakantie

 

Mei

22    Voetbaltoernooi groep 8

30-31    Hemelvaart

 

Juni

10    Pinksteren

19    Slagbal/Beeball-toernooi groep 7

28    Verslagen mee

    Praktisch verkeersexamen groep 7

    NK schaken onderbouw

 

Juli

4    Musical groep 8

8+9     Verslagavonden groep 1 t/m7

10    ALV

12    Eindfeest

17    Excursie toekomstige groep 3

19     ’s Middags vrij, start zomervakantie

22/7 t/m 30/8     Zomervakantie